Om

vänskapsgalan

Om själva föreningen

Vänskapsgalan är en ideell och medlemsstyrd organisation för alla som vill vara med. Föreningens styrelse utses av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis efter förslag från valberedningen. Styrelsen ansvarar för verksamheten mellan årsmöten och rekryterar en gruppledning för galan.

Vårt syfte är att synliggöra mobbning-frågor och skapa trygga zoner för dem som är drabbad, eller har drabbats av mobbning, kränkning och diskriminering. Och att vi finns där för de som behöver prata.

Årligen arrangeras galan ”Vänskapsgalan” som sedan 2015 är Sveriges största gala mot mobbning. Allt arbete med festivalen sker på volontärbasis.

Vänskapsgalans

Mål

Skola
Faktum är att mobbning finns på de allra flesta skolor. Något som vi inte kan blunda för. Vänskapsgalan med sina medarbetare kan göra förändring! För att förebygga all sorts trakasserier, diskriminering och andra kränkningar bör vi börja samtala redan i förskola/lågstadiet, lägga grunden i en tidig ålder och fortsätta genom skolåren.

Utbildning
Målet med våra kurser och utbildningar i skolorna är för att skapa förutsättningar för ett medvetet arbetar mot mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi är som ett stöd för skolor som vill arbeta och hindra mobbning och där alla är delaktiga i arbetet, både lärare och elever.

Våra kurser och utbildningar är olika beror på vad de är för skola och vilken grad av mobbning dem har, innan vi börjarmed arbetet med skolan som vill ha hjälp så granskar vi och ta fram statistik hur många som är mobbad

 

Hur åstadkommer vi resultat?
För att få varaktiga resultat så arbetar vi med olika planskisser, såsom insamling av information, lyssnar på dem som har
blivit utsatt och analyserar deras situation och villkor.

Vår vision
Vänskapsgalan tror vi på ett vuxenansvar, därför bör naturligtvis det yttersta ansvaret för skolmiljön ligga på rektorerna. Vi är övertygade om att en engagerad rektor som snabbt tar tag i mobbningsproblemen, innan de har hunnit växa sig stora, får med sig sin lärarkår. Vi tror på vidareutveckling av nya och användbara preventionsprogram, så att människor som arbetar med barn och unga ska kunna ha konto hos oss för att tillgång till en mängd lektions- och informationsmaterial i sitt dagliga arbete

Kontakta

Kontakta oss