ge en

företagsgåva

En inverstering i barnens framtid och trygghet

Er gåva bidrar till att vi kan samarbeta med fler skolor, förskolor och idrottsföreningar. Vi kan utbilda fler lärare, ledare och vårdnadshavare. Och vi syns ännu mer för att alla ska känna sig trygga.

Inom kort kommer video

Vill ni betala på annat sätt, välkommen att  mejla oss på donation@vanskapsgalan.com